Fiske är inte bara en hobby som erbjuder rekreation. För många kan fiske också vara på blodigt allvar. Att tävla sägs vara fördelaktigt på många sätt. Det erbjuder utmaningar och spänning. Sker det dessutom ute i naturen, istället för inne i en svettig idrottshall, är fördelarna för både kropp och själ tydliga.

Håll formen med fiske

Att vistas i naturen innebär fördelar för både den fysiska och psykiska hälsan, det visar forskningen tydligt. När man fiskar kommer dessutom kroppen i rörelse mer än många tror.

I tävlingsfiske är det mycket aktivitet, hela kroppen måste vara med för att dra upp en bråkig fisk och armarna får jobba hårt ibland. Att röra sig till och från fiskeplatsen, eller att stå och fiska kan också innebära aktivitet. Forskarna menar också att naturen ger en turboeffekt till motionen. Att vistas i naturen gör att blodtrycket sjunker och naturen ger extra stimulans åt hjärnan.

En sund själ i en sund kropp

Naturen har förmågan att sänka våra stressnivåer och stärka den kognitiva förmågan. Stress är annars en vanlig orsak till utbrändhet och sjukskrivningar. Genom att ägna sig åt sitt intresse och visa vad man går för stärker man dessutom självförtroendet samt knyter kontakter och skapar gemenskap. Allt detta bidrar till själens välmående.