Grundämnet radon kan ha en hel del påverkan på levande liv. I samband med genomförd radonmätning har man till exempel upptäck att radonet kan påverka både människan och havslevande organismer.

Radonmätning och naturen

När man genomför en radonmätning så testar man, enkelt uttryckt, hur mycket av radonet som utsöndras från materialet Materialet, i det här sammanhanget, är det som är grunden eller det som byggnaden består av. Eftersom allt som vi befinner oss kring är byggt så är också radonet alltid närvarande när vi är i eller nära byggnader.

Modern radonmätning går till så att man placerar ut en för ändamålet anpassad mätare i närheten av det föremål, eller inom den byggnad, som man misstänker innehåller radon. Radon och andra radioaktiva ämnen påverkar sin omgivning med radioaktiva vågor. Förutom att dessa vågor påverkar sin närmsta omgivning, så påverkar de också både växter och djur i naturen.

Radon och fiskar

En del av radonet, både det naturliga och det från byggnader, som drabbar oss människor kommer också ofrånkomligen att ta sig vidare ut i naturen. Där kan det tas upp av alla levande organismer. Inte minst gäller detta fiskar, eftersom den urbana miljö som människor skapat ofta gör sig av med restprodukter via vatten.

Fiskar drabbas av radonet genom att de lever i vatten, och konsekvenserna kan vara brutala. Precis som med andra radioaktiva substanser så orsakar radon cellförändringar. Det innebär att fiskar som lever i vatten med radon drabbas av cancer och andra cellförändringar.

De här cellförändringarna är ärftliga och därför riskerar hela populationer av fiskar att slås ut av radon. Ett sätt att minska denna påverkan av människan på djurliv är att minska sin användning av radon. Hur gör man då det? En början är att utföra en radonmätning i, eller omkring, den egna bostaden.