Globalt sett tror forskarna: att människan har fiskat i minst 40.000 år. Fisk tillhandahöll en rik källa på protein och de människor som befann sig nära en flod, sjö, bäck eller havet, utvecklade snabbt olika tekniker för att fånga läckerheterna som bebodde jordens alla vattnet.

Människan har kommit långt sedan dess och för de flesta idag handlar fiske inte längre om överlevnad. Bortsett från fiskenäringen, är fiske idag mest till för sport eller rekreation. Fiskemetoderna har också slipats på under lång tid, fiskeutrustningen har förfinats och man använder modern teknik för att optimera chansen att fisken till slut nappar. Vilken metod man väljer att använda handlar helt enkelt om vilken teknik man föredrar samt var man befinner sig i landet eller vilken tid på året det är.

Här kommer en lista över de fem vanligaste sportfiskemetoderna följt av en kort sammanfattning:

  • Mete
  • Pimpling
  • Spinnfiske
  • Flugfiske
  • Havsfiske

Från klassisk metning till havsfiske, idag finns det en uppsjö av olika tekniker, beten, fiskespön och hjälpmedel att välja mellan. Är man intresserad av att prova på sportfiske så finns det alla möjligheter att hitta något som passar.

Mete

Den äldsta dokumenterade formen av fiske med handredskap. När man metar använder man sig av ett fiskespö och en metrev. Fiskespöt kan vara toppknutet, med linan knuten fast på toppen av spöt, eller ett rullspö. Med metrev menar man fiskekroken, sänket och flötet.

<h2>Pimpling

Efter att ha borrat ett hål i isen för man ett kort spö, pimpelspö, ner genom isen och lockar fisken att svälja blänket genom små knyckar med handleden. Pimpling är en form av mete och den vanligaste fångsten är abborre eller röding.

Spinnfiske

Spinnfisket är den allra mest utbredda och populära sportfiskemetoden. I spinnfiske använder man ett fjädrande spö med en 50-200 meter lång rev i varje ände ett fiskedrag knyts fast. Spinnrullen, som oftast är utrustad med en slirbroms, hjälper fiskaren att kasta iväg draget i en önskad riktning. Efter att ha satt spöet i rörelse frisläpps bromsen vid rätt tillfälle och centrifugalkraften hjälper draget att slungas iväg. Fiskaren vevar sedan in draget, antingen på direkten eller efter att ha låtit draget sjunka delvis eller helt till botten.

Flugfiske

Vid flugfiske används en speciell typ av bete som kallas fiskefluga. Tanken är att betet ska efterlikna de insekter som fisken helst äter för tillfället. Flugfiske kan ske både i strömmande vattendrag som bäckar men även i stillastående insjöar. Med flugfiske fångar man alla sorters fiskar men främst harr, öring, lax, röding och på senare tid också gädda.

Havsfiske

Havsfiske sker, som man kan ana av namnet, i havet. Vid havsfiske används ofta båtens rörelse för att släppa ut linan och speciella kullager på spöna används för att motverka friktion och linbrott när fiskaren ska hala in sin fångst. En multirulle eller pennrulle kan mäta hur lång lina som är ute i vattnet, alltså avståndet mellan betet och fiskaren själv. I havet kan man bland annat fånga större fiskar som haj och svärdfisk.