26. nov, 2014

Solen orka inte stiga högre

Den 22 januari 2015 ser vi sola nästa gång här i Kraddsele byn