28. jul, 2013

Nämen de var ju nästan som förr där kom speakerbilen

Med generalen själv Leopold Sjöström