12. jun, 2016

Börtingsten 12 juni 2016

Börtingstenen ligger nu inte så långt under vattenytan